Juletreets historie

Omtrent 90 % av alle norske hjem har et juletre, enten ekte eller i plast. Juletreet føles som en gammel tradisjon, men skikken kom ikke til Norge før på 1800-tallet, og det tok sin tid før juletreet ble vanlig i alle hjem. Men lenge før den tid var det vanlig at folk tok inn vintergrønne greiner i julen, gjerne kristtorn, gran eller furu. Dette kan ha vært bare til dekorasjon, men det kan også ha vært for å beskytte hjemmet mot overnaturlige krefter. Det er lett å tro at skikken med juletre stammer fra denne tradisjonen, men slik er det faktisk ikke.

De første juletrærne

De første kjente juletrærne ble pyntet utendørs eller i offentlige bygninger, og skikken oppsto i Sør-Tyskland. Derfra spredte skikken seg med hanseatene, til byer som Riga. Trærne ble pyntet med mat, gjerne epler og søtsaker, og det var kjøpmannslaug og håndverkerlaug som sto for pyntingen. På trettende dag jul fikk barna høste pynten og spise den.

De første private juletrærne dukket også opp i Tyskland på 1600-tallet. Men juletreet ble ikke vanlig før på 1700-tallet, da adelen og borgerskapet i Tyskland pyntet trær i hjemmene sine. Skikken ble blant annet kjent gjennom forfatteren Goethes bok «Den unge Werthers lidelser», der han beskriver juletrær slik vi kjenner dem i dag. Da boka kom ut i andre land, dukket skikken med juletrær opp også der.

I begynnelsen var juletreet stort sett å finne i protestantiske hjem, mens katolske hjem ikke ville ta til seg det de anså som en protestantisk skikk. En rekke prester var også imot juletreet, men de klarte ikke å stanse skikken.

Juletreet kommer til Norge

De første juletrærne i Skandinavia dukket opp i Sverige på 1700-tallet. Den første sikre kilden om juletrær i Norge er fra 1822, og der fortelles det at skikken ble innført til Norge av en tysk kvinne ved navn frøken Weinschenck. Juletreet er også nevnt i et dikt av Welhaven fra 1836, og i Henrik Wergelands Vintersang fra 1840. Juletreet ble populært i byene på 1850/60-årene, og spredte seg gradvis utover i landet via embetsfamilier, prester, lærere handelsmenn.

Fra 1850-tallet ble juletrær også avbildet i blader og bøker, og på 1880-tallet dukket juletrefestene opp, og spredte skikken til private hjem. Men det var ikke før på starten av 1900-tallet at det ble vanlig med juletrær i alle norske hjem. Noen steder dukket ikke skikken opp for fullt før på 1930-tallet, men i dag står juletreskikken sterkt i hele landet.

marinate